MÜŞTERİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair sizlere bilgilendirme yapmak amacıyla bu aydınlatma metni, 0242029082600016 MERSİS numaralı Çemberlitaş Hamam İşletmeciliği Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu tarafından kimlik, iletişim, lokasyon, pazarlama ve işlem güvenliği verileriniz pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ile mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Veri sorumlusu tarafından lokasyon, pazarlama ve işlem güvenliği verileriniz ayrıca mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacı ile işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmelerine dair hukuki sebep veri sorumlusunun meşru menfaatidir (6698 sayılı Kanun m. 5/2/f).

Kişisel verileriniz, veri sorumlusuna fiziki ya da dijital ortamda sunduğunuz bilgi ve belgeler vasıtasıyla tamamen ya da kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki adreslere başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır:

Adres: Molla Fenari Mah. Vezirhanı Cad.No:8 Fatih İstanbul

KEP Adresi: cemberlitashamami@hs02.kep.tr

E-posta Adresi: contact@cemberlitashamami.com